ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Προϊστάμενος Βάρδιας Διανομής- Κέντρο Διανομής ΑΒ ( Μάνδρα, Οινόφυτα)

Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Περιοχές: Μάνδρα
23 €

Reply to Listing

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.