Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε περιεχόμενο χρήστη το οποίο:

Παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους.

Είναι δόλιο, ψευδές, ή παραπλανητικό.Είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο ή προσβλητικό.Προωθεί τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, την παρενόχληση ή τη βλάβη εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.Είναι βίαιο ή απειλητικό ή προωθεί βία ή ενέργειες που απειλούν οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα.Είναι παράνομο ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή ουσίες.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί, να αναθεωρεί, να επεξεργάζεται ή να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη και δεν εγκρίνει οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη.

Εγγραφή λογαριασμού

Ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ενδέχεται να απαιτούν την εγγραφή λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου ατόμου χωρίς την άδειά του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Πεδίο Χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο:

Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Με σκοπό την εκμετάλλευση, βλάβη ή απόπειρα εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο, εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο.

Για να μετάδοση ,προμήθεια, αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας», «αλυσιδωτής επιστολής», «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας πρόσκλησης.

Να υποδυθείτε ή να επιχειρήσετε να υποδυθείτε την εταιρεία, έναν υπάλληλο της εταιρείας, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Περιεχόμενο χρήστη

Απαγορέυονται καταχωρήσεις κατηγοριών που προσβάλουν την αισθητική του χρήστη,στη περίπτωση γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν, να ανεβάζουν, να δημοσιεύουν, να μεταδίδουν ή να διαθέτουν με άλλο τρόπο (εφεξής, “δημοσίευση ή καταχώριση ή διαφήμιση”) περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου κειμένου, φωτογραφιών και βίντεο (συλλογικά, “Περιεχόμενο Χρήστη”).

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο χρήστη σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία που απαιτούνται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που εκχωρούνται στο παρόν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη δημοσιεύετε.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.