Τεχνόλυση – HTS

Άδειες Εγκατάστασης
Άδειες Λειτουργίας
Αυτοματισμοί – Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

– Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
– Σχέδια ΔΕΗ.

Συστήματα ασφαλείας & παρακολούθησης
– Έλεγχος πρόσβασης.
– Κυκλώματα παρακολούθησης και καταγραφής CCTV
– Συναγερμοί κτιρίων.
– Ασφάλεια ατόμων.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.